Lucas
 Thruxton 65-68
Reliant
Thruxton m. Lucas
Valiant
Venon m. Miller