Elektronisk Laderelæ

6 Volt - stel

Type B-

Lucas System

  80 watt 

 

 

 

Rød        -      D              D              dynamo

Blå         -       DF            F              dynamo felt

Hvid       -      B               A              Batteri +

Sort        -    Stel             E              Stel

 

Regulatorens metalplade er stelforbundet 

Husk, før afmontering af det gamle relæ, at notere hvilke farver  der går til de forskellige poler. 

Afmonter batteriets ene polsko før yderligere indgreb i ledningsnettet.   

ADVARSEL:  Eventuelle monteringskruer ( M 4 ) må ikke trænge mere end 5 mm ind i regulatoren da de ellers kan forårsage kortslutning.  

Det anbefales at montere en sikring (f.eks 16A) eksempelvis i batteriets stelledning. 

 

Afprøvning af dynamoen:

1: Afmonter ledningerne - forbind D og F med en stump ledning - forbind en 6 volts pære (eller et DC voltmeter) mellem D og stel - start motoren. Hvis der benyttes pære, skal denne først tilsluttes efter at motoren er startet.

Er dynamoen i orden, skal pæren nu lyse (6-10 volt); men, pas på omdrejningerne, dynamoen er ureguleret, og kan let brændes af. 

2: Afmonter dynamoen - forbind D og F med plus på akkumulatoren - minus forbindes til stel.

Er dynamoen i orden, skal den nu køre som en elektromotor, omløbsretning, som pilen viser. Omløbsretningen kan ændres ved at vende feltviklingen, så det er den anden ende der går til stel.  

Uden feltet forbundet, skal dynamoen kunne levere 1,5-2 volt på remanensen (restmagnetismen) alene. Remanensen tabes dog ved længere tids stilstand.