Tips:

 

Det har stor betydning for dynamoens evne til at ”starte”, at kommutatoren og mellemrummene imellem kommutatorens staver er rene.

Kommutatoren kan forsigtigt renses af med et stykke finkornet sandpapir, mens mellemrummene kan renses op med en knækket juniorsavklinge eller lignende der passer i bredden. 

Vær opmærksom på at kommutatoren er rund, en oval kommutator slynger kullene fra ved højere omdrejninger (spændingen falder ved højere omdrejninger). 

På anlæg med ladelampe, vil denne gløde svagt når dynamoen lader normalt, så ingen grund til panik. Kan man ikke vænne sig til dette, kan det afhjælpes ved at udskifte ladelampen med en "større".

Starthjælp. Efter længere tids stilstand, kan dynamoer have svært ved at komme i gang.  

På B-type dynamoer (Lucas) kan man hjælpe dem i gang ved at forbinde D og F kortvarigt, og evt. samtidig med en forbindelse til batteriet, men det skal kun være af et sekunds varighed, evt. med motoren kørende med lave omdrejninger. 

På A-type dynamoer (Bosch) forbinder man kortvarigt F til stel, samtidig med at D kortvarigt forbindes til batteriet. Det er i øvrigt noget nær samme metode der anvendes, når man polvender dynamoer. Den pol, på batteriet der refereres til, er den der ikke er stelforbundet. Disse metoder (bortset fra polvending) burde ikke skade regulatoren.