Trekulsdynamoer

På trekulsdynamoer er der ingen egentlig regulering, kun et tilbagestrømsrelæ, dynamoens 
feltspænding er lagt fast ved at udtage den passende spænding fra kommutatoren, via et tredje kul.

Ofte er der flere feltviklinger, således at der kobles en vikling mere ind når der er behov for mere effekt.

Eller lyskontakten er dobbelt, således at den, samtidig med at lyset tændes via et kontaktsæt, 
kortslutter et andet kontaktsæt en modstand, forbundet i serie med feltviklingen, således at 
dynamoen yder mere.

 

Trekulsdynamo 
opbygget som A-dynamo

Trekulsdynamo 
opbygget som B-dynamo 

 

             

 

Trekulsdynamoer kan relativt let ombygges til tokuls dynamoer med regulering. Man fjerner det 
tredje kul, og tilslutter regulatorens feltudgang til kulholderen.

Dog skal det undersøges hvilken feltvikling der er den dominerende hvis der er flere, og lige så 
væsentlig, om det er en A eller B dynamo, se: Hvilken type.
   (Det tredje kul skal være 
afmonteret når dette undersøges)

 

Trekulsdynamo af A-typen, 
monteret med regulator
Trekulsdynamo af B-typen, 
monteret med regulator

 

 

 

På visse systemer kan hjælpeviklingerne lades uændret, idet de ikke tilfører batteriet de store strømme.
Eksempel på ombygning af tidlig Harley dynamo (1930-31) med A-regulator.

Hjælpeviklingen, forbundet til lyskontakten, giver et par ampere, og kan generelt lades uændret.

Senere Harley Davidson kører med et anlæg meget lig Morgan anlægget herunder

 

Eksempel på ombygning af Morgan til reguleret ladeanlæg med B-regulator

Hvis amperemeteret er anbragt i stelledningen, skal regulatorens "A" selvfølgelig ikke tilsluttes der, men til batteriet